ngulit

Sipas § 5 TMG

Staffus GmbH
Treppelner Strasse 9
15898 Neuzelle

Regjistri tregtar: HRB 17933 FF
Gjykata e regjistrimit: Gjykata e rrethit Frankfurt (Oder)

Përfaqësuar nga:
Monder Kassem

Kontaktoni

Telefoni: +49 (0) 152 538 676 77
Email: [email protected]

Identiteti i taksave

Numri i identifikimit të taksës së shitjes sipas § 27 të ligjit mbi taksën e shitjes:
DE331317002

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve të BE-së

Komisioni Evropian siguron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Adresën tonë të emailit mund ta gjeni në njoftimin ligjor më sipër.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve të konsumatorit / bordi i arbitrazhit universal

Ne nuk jemi as të gatshëm dhe as të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.

Përgjegjësia për përmbajtjen

Si ofrues i shërbimit, ne jemi në përputhje me Seksionin 7 (1) TMG është përgjegjëse për përmbajtjen e vet në këto faqe në përputhje me ligjin e përgjithshëm. Sipas to 8 deri 10 TMG, si një ofrues i shërbimeve, ne nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionin e palës së tretë të transmetuar ose të ruajtur ose të hetojmë rrethanat që tregojnë veprimtari të paligjshme.

Detyrimet për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit sipas ligjeve të përgjithshme mbeten të paprekura. Sidoqoftë, përgjegjësia në këtë drejtim është e mundur vetëm nga pika në të cilën ne bëhemi të vetëdijshëm për një shkelje specifike ligjore. Sapo të bëhemi të vetëdijshëm për shkelje të tilla ligjore, ne do ta heqim këtë përmbajtje menjëherë.

Përgjegjësia për lidhje

Oferta jonë përmban lidhje me faqet e internetit të palëve të treta të jashtme, mbi përmbajtjen e të cilave nuk kemi asnjë ndikim. Prandaj, ne nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për këtë përmbajtje të palës së tretë. Siguruesi ose operatori përkatës i faqeve është gjithmonë përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Faqet e lidhura u kontrolluan për shkelje të mundshme ligjore në kohën kur ato u lidhën. Asnjë përmbajtje ilegale nuk u gjet në kohën kur u krijua lidhja.

Monitorimi i përhershëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura nuk është i arsyeshëm pa prova konkrete të shkeljes së ligjit. Sapo të bëhemi të vetëdijshëm për shkeljet ligjore, ne do t’i heqim lidhjet e tilla menjëherë.

e drejta e autorit

Përmbajtja dhe punimet në këto faqe të krijuara nga operatori i faqes së internetit i nënshtrohen ligjit gjerman për të drejtat e autorit. Dublikimi, përpunimi, shpërndarja dhe çdo lloj shfrytëzimi jashtë kufijve të ligjit për të drejtat e autorit kërkon pëlqimin me shkrim të autorit ose krijuesit përkatës. Shkarkimet dhe kopjet e kësaj faqe në internet lejohen vetëm për përdorim privat, jotregtar.

Për sa kohë që përmbajtja në këtë faqe nuk është krijuar nga operatori, respektohen të drejtat e autorit të palëve të treta. Në veçanti përmbajtjet e palëve të treta janë shënuar si të tilla. Nëse megjithatë bëheni të vetëdijshëm për një shkelje të së drejtës së autorit, ne do t’ju kërkojmë të na njoftoni në përputhje me rrethanat. Sapo të bëhemi të vetëdijshëm për shkeljet ligjore, ne do ta heqim përmbajtjen e tillë menjëherë.

Burimi: eRecht24