Стафус
Attractive female doctor standing with documents at the hospital

Доколку сте дипломиран медицински техничар и сте во потрага по работа во една од најразвиените европски земји – Германија,

која во моментов има најголема потреба од професионалци како Вас, тогаш сте на вистинското место!

Како професионална агенција за регрутирање и обука на медицински лица од цел свет,

Staffus во своето 11 годишно постоење успеа да вработи повеќе од 5.000 лица во болници и домови за стари лица ширум Германија.

Најдоброто во целата понуда е што програмата е комплетно бесплатна за секој заинтересиран кандидат,

кој е спремен да се стекне со ново или да го продолжи работното искуство во Германија.

Процесот на регрутација се состои од 7 чекори и тоа:

1. Собирање на потребните документи
2. Учење на германски јазик
3. Тест за проверка на знање
4. Интервју за работа
5. Добивање на работна виза
6. Преселување во Германија
7. Целосна поддршка во процесот на адаптација во Германија

По потпишување на договорот за соработка со нас, следи постапката за собирање на потребната документација неопходна за започнување на процесот на признавање на дипломата во Германија.

Во однос на Вашите работни обврски, може да се информирате за време на интервјуто
со потенцијалниот работодавач, кој ќе ве информира за следните задачи:

медицински персонал

Работни обврски:

● Утврдување на општите потреби на
здравствена заштита, како и обезбедување
примарна превентивна здравствена заштита,
спроведување на здравствена
заштита и рехабилитација
● Администрација на лекови и третмани
пропишани од лекар и следење
на состојбата на пациентот
● Заштита и подобрување на здравјето
на пациентот, развој на програма
и спроведување активности
за здравствено образование,
како и олеснување и овозможување активности
што го штитат здравјето на ризичните групи.
● Дополнителна обука на
здравствени работници
● Подготовка на пишани извештаи за
спроведените активности
● Обезбедување хигиенски услови
– општа хигиена во установата

А за возврат ќе добиете:

● Конкурентна и секогаш навреме
исплата на плата (еднаква како
на вашите колеги од Германија)
●Договор за вработување во фирми
ориентирани кон иднината, технички
комплетно и современо опремени
●Интересна и високо барана работа
која е доста ценета и нуди
флексибилно работно време
● Можности за обука
и дообразование

По завршување на Б1 нивото, ве подготвуваме за интервјуа за работа.
Доколку интервјуто помине во најдобар ред, добивате работен
договор на неопределено време, односно сигурна и стабилна
работа кај некој од нашите клиенти во Германија, и тоа со
40 работни часа неделно, доплата за прекувремена работа
и платен одмор од 24 денови.
По добивањето на Дефицит или директен Анеркенунг и стекнување
на неоподно ниво на јазик за работа во Германија, како и по
аплицирањето и добивањето на виза, следи процесот на
релокација и наоѓање на сместување во Германија,
како и поддршка од нашите колеги за целокупниот
процес на адаптација во новата работна средина.

Паралелно со комплетирањето на документацијата,
го започнувате интензивниот 9 месечен курс по
германски јазик, за да стигнете до потребното
Б2 ниво неопходно за работа.
Бидејќи сте медицинско лице, на курсовите кои ги
држат професионалци од областа на германскиот јазик,
се изучуваат и медицински термини, кои ќе ви помогнат
во комуникацијата со вашите идни работодавци, колеги
и пациенти. Доколку имате Б1 или Б2 сертификат за јазик,
по завршеното тестирање од нашите колеги,
може да бидете ослободени од следење на курсот.

Доколку сте заинтересирани за оваа возбудлива понуда, не губете време и контактирајте нè веднаш!