تضمین می کنیم که کارکنان پزشکی و کارفرمایان با اطمینان کامل یکدیگر را پیدا می کنند

We care for people who care

We care for people who care

تضمین می کنیم که کارکنان پزشکی و کارفرمایان با اطمینان کامل یکدیگر را پیدا می کنند

سفر شما به آلمان با ما

در 5 قدم تضمین می کنیم که کارشناسان واجد شرایط با اطمینان ، شغل مورد نظر خود را پیدا کنند

قدم اول : پیدا کردن شغل جدید

ما به دنبال افراد حرفه ای از نقاط مختلف دنیا هستیم که شغل پرستاری را فراتر از یک کار معمولی می دانند. ما در 5 قدم  هر یک از داوطلبان را به طور جداگانه، در خصوص شغل جدیدشان راهنمایی کرده و تا زمان تطبیق کامل خود با شرایط کشور میزبان ، در کنار آنها خواهیم بود.

قدم دوم : امور اداری

ما با موانع موجود در تشریفات اداری ، آشنا هستیم و می دانیم چگونه با موفقیت آنها را پشت سر بگذاریم. انجام تمام تشریفات اداری از جمله فرایند تایید صلاحیت حرفه ای تا باز کردن حساب بانکی بر عهده ی ما خواهد بود .

قدم سوم : زبان

دانستن زبان محلی نکته ای حیاتی در راستای بهبود کیفیت پرستاری بوده و پیش نیازی ضروری برای تطبیق موفق با کشور میزبان می باشد. ما این پیش نیاز را در مدارس زبان برآورده می کنیم.

قدم چهارم : تایید صلاحیت

تایید صلاحیت برای یک موقعیت حرفه ای در خارج از کشور میزبان ، اغلب نیازبه تحقیقاتی دارد . ما کارشناسان خود را اختصاصا برای انجام این تحقیق آماده می کنیم و در خصوص تشریفات اداری به آنها کمک می کنیم.

قدم پنجم : آماده سازی و تطبیق با محیط

کار شروع می شود ولی هنوز کار ما تمام نشده ، پس از شروع کار ، کارشناسان را به مدت 12 ماه پشتیبانی می کنیم و به آنها مشاوره می دهیم . همچنین بومیان آن کشور جهت تطبیق با محل کار جدید و محل اقامت کارشناسان به آنها کمک خواهند کرد.

کمی در مورد ما

ما در سراسر جهان به صورت فعال در کنار شما هستیم

تضمین می کنیم که کارشناسان واجد شرایط با اطمینان،  موقعیت شغلی خود را پیدا کنند. ما در سراسر دنیا با شرکای مختلفی کار می کنیم. قابل اطمینان بودن ، شفافیت کاری و منظم بودن از جمله مواردی هستند که برای ما بسیار حائز اهمیت است. ارزش یابی داوطلبان ، متقاضیان و شرکا باعث موفقیت ما در فرآیند تعیین شغل می شود.

در حال حاضر ، بیش از 500 کارشناس در برنامه ی آموزشی ما در حال تعلیم هستند.

7 دلیل خوب برای همکاری با Staffus

چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

آیا سوال یا پیشنهادی دارید ؟ آیا می خواهید به صورت مستقیم به شما کمک کنیم؟ منتظر سوالات شما هستیم !